RAUDHAH

Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate – Medan 20731
Telp. 061- 6622925 – Fax. 061 – 6615685

Vol 7, No 1 (2019): RAUDHAH

Table of Contents

Articles

Utami Utami Handayani, Humaidah Hasibuan, Sapri Sapri
PDF
Maisyarah Maisyarah, Khadijah Khadijah, Fauziah Nasution
PDF
Reka Zahara, khadijah khadijah, Ramadhan Lubis
PDF
Winda Winastri Siregar, Khadijah Khadijah, Nunzairina Nunzairina
PDF
Tati Solliha, Masganti Sit, Sapri Sapri
PDF
Husnia Rahmah, Yusnaili Budianti, Fauziah Nasution
PDF
Novi Cynthia Yusnita, Hadis Purba, Sapri Sapri
PDF
Nurlaili Nurlaili
PDF
Raisah Armayanti Nasution
PDF
Suliani Br Solin, Masganti Sit, Arlina Arlina
PDF